เขตส่งโพยการพนัน

คาสิโน

แม่ค้าพ่อค้าจะพากันแทงหวยปิงปองในวงเงินประมาณหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อรอบ แต่ถ้าเป็นนักเล่นจะแทงมากครั้งละประมาณหกพันถึงหนึ่งหมื่นบาท รูปแบบการแทงที่มักใช้ในวงเงินต่อครั้งสูงหรือแทงหนัก ได้แก่ การแทงวิ่ง หรือแทงเลขเดียว ในกรุงเทพวงเงินหมุนเวียนที่เล่นจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเขตใหญ่หรือเขตเล็ก